Sẽ hạn chế tín dụng với ngân hàng không giảm lãi suất

Dịch càng kéo dài, các doanh nghiệp ngày càng chịu nhiều áp lực về tài...

Huy động vốn của tổ chức tín dụng giảm tăng trưởng

Theo báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước, tại thành phố Hồ Chí Minh thì...

Cơ cấu thời hạn trả nợ kéo dài thêm 6 tháng vì Covid?

Theo Vụ trưởng Nguyễn Tuấn Anh, dự thảo về Thông tư có sửa đổi về...

Ngân hàng vẫn nới lỏng tiêu chuẩn tín dụng dù rủi ro tăng

Trong vòng 6 tháng cuối năm, hiện các TCTD đã dự kiến thực hiện “nới...

88.000 tỷ đồng được cho vay hỗ trợ phục hồi kinh tế sau dịch

600.000 tỷ đồng tín dụng hiện đã được giải ngân trong 6 tháng đầu năm....