BHXH 1 lần: Đối tượng được nhận ngay và cách tính mức hưởng chi tiết

Có thể là do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid 19 mà người dân, cụ thể hơn là những đối tượng người lao động phải thất nghiệp, mất việc làm, chịu phải ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh tế tài chính trong gia đình. Thế nên, trong khoảng thời gian gần đây có xu hướng tăng. Những người lao động thường có ý định rút BHXH 1 lần với mục đích là để trang trải cuộc sống trong mùa dịch khó khăn này. Tuy nhiên, có phải khi nào cũng có thể nhận được liền ngay hay phải đợi trong một năm? Và đối tượng nào được nhận ngay bảo hiểm xã hội một lần? Hãy xem những quy định về các trường hợp nhận bảo hiểm xã hội một lần dưới bài viết này nhé.

Những trường hợp được nhận BHXH 1 lần ngay khi có yêu cầu

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn quy định các trường hợp được nhận BHXH một lần, trong đó có 3 trường hợp được nhận ngay khi có yêu cầu mà không cần đợi sau 1 năm dừng đóng BHXH.

(1) Trường hợp 1: Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (hoặc chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội đối với Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã. Hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn ). Và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, như Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn: Tuổi hưởng lương hưu được quy định tại Khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019. Đối tượng khác: Tuổi hưởng lương hưu được quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019. Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169. Của Bộ luật Lao động 2019.

Những trường hợp được nhận BHXH 1 lần ngay khi có yêu cầu
Trường hợp nào được nhận BHXH 1 lần ngay khi có yêu cầu?

(2) Trường hợp 2: Ra nước ngoài để định cư.

(3) Trường hợp 3: Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng. Như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Cách tính mức hưởng BHXH 1 lần như thế nào?

Cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần còn tùy vào các trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hay tự nguyện. Và cách tính cụ thể cho các trường hợp được trình bày dưới đây:

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau: Với 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014. Với 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi. NLĐ có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm. Thì mức hưởng BHXH một lần được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
Mức hưởng BHXH 1 lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội

Riêng NLĐ là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm. Thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng. Mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Cứ mỗi năm được tính như sau: Với 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Cho những năm đóng trước năm 2014. Với 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi. Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm. Thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng. Mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Những điều cần lưu ý khi nhận BHXH một lần

Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ. Thì khoảng từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm. Còn với khoảng thời gian từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm. Trường hợp có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cả trước và sau ngày 01/01/2014 mà thời gian đóng trước ngày 01/01/2014 có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội  từ ngày 01/01/2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *