Đã nghỉ việc, người lao động có được đóng BHXH tự nguyện không?

Hiện tại, có rất nhiều những thắc mắc xoay quanh đến các vấn đề có liên quan đến bảo hiểm xã hội ở cả hình thức bảo hiểm xã hội băt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong đó điển hình nhất là những thắc mắc về vấn đề tài chính, vấn đề về chế độ và hưởng trợ cấp từ bảo hiểm xã hội. Và còn có rất nhiều người băn khoăn rằng liệu họ đã nghỉ việc tại công ty, mong muốn tham gia vào bảo hiểm xã hội tự nguyện thì không biết có được hay không? Trong trường hợp được đóng thì mức đóng BHXH này sẽ như thế nào? Bao lâu được lãnh lương hưu? Tất cả những vấn đề này sẽ được giải quyết ngay bên dưới bài viết sau đây, bạn hãy tham khảo thêm về vấn đề này nhé.

Nghỉ làm công ty có đóng BHXH tự nguyện được không?

Bạn đọc Nguyễn Tiền Giang hỏi rằng: Tôi làm công nhân trong doanh nghiệp đã được 20 năm. Năm nay tôi 41 tuổi, xin nghỉ làm và đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện được không? Nếu được thì mức đóng thế nào, bao lâu thì tôi được về hưu? Luật sư Vũ Thuỳ Trang – Công ty Luật TNHH YouMe trả lời bạn đọc theo các điều khoản sau đây.

Nghỉ làm công ty có đóng BHXH tự nguyện được không?
Nghỉ làm công ty có đóng BHXH tự nguyện được không?

Theo Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019

Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau.

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 84/2015/QH13 và Luật số 35/2018/QH14:

a) Sửa đổi, bổ sung Điều 54 như sau: Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các Điểm a, b, c, d, g, h và i Khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

b) Đủ tuổi theo quy định tại Khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021;

c) Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo Khoản 1, 2 Điều 169 Luật Lao động 2019

Khoản 1, 2 Điều 169 Luật Lao động 2019 quy định về tuổi nghỉ hưu như sau:

Luật Lao động 2019
Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường là nam đủ 60 tuổi 3 tháng, nữ đủ 55 tuổi 4 tháng

1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường. Được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028. Và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường. Là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Theo Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức đóng của người lao động tham gia BHXH tự nguyện như sau:

1. Người lao động quy định tại Khoản 4 Điều 2 của Luật này. Hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn. Để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất. Bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế – xã hội. Khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ. Để quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội. Cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Có thể đóng BHXH tự nguyện nếu đáp ứng các điều kiện này

Như vậy, bạn phải có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên khi nghỉ việc. Và đáp ứng điều kiện về độ tuổi nghỉ hưu mới được về hưu. Bạn có thể tham gia BHXH tự nguyện, mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng của bạn được áp dụng theo quy định trích dẫn trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *