Lưu ý khi người lao động chuyển đóng BHXH bắt buộc sang tự nguyện

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là một loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức. Mà chính những người lao động và người sử dụng lao động bắt buộc tham gia. Còn đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện ngược lại với BHXH bắt buộc, có nghĩa là người tham gia được quyền chọn lựa mức đóng, phương thức đóng phù hợp với mức thu nhập của chính mình. Và nếu là công dân đủ 15 tuổi trở lên, không ở trong đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đều được tham gia hình thức bảo hiểm tự nguyện này. Vậy, có nhiều người thường thắc mắc muốn chuyển từ BHXH bắt buộc sang BHXH tự nguyện có được không? Nếu có, thì cần phải lưu ý đến những điều gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu thêm vấn đề này các bạn nhé.

Người lao động chuyển đóng BHXH bắt buộc sang BHXH tự nguyện

Nếu bạn cũng đang có nhu cầu chuyển đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sang đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hãy tham khao thêm những điều cần lưu ý sau đây. Nhằm để hiểu thêm về các chế độ BHXH khi chuyển sang một hình thức đóng bảo hiểm khác. Người lao động chuyển từ đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc sang đóng BHXH tự nguyện. Cần biết một số lưu ý quan trọng như sau.

Người lao động chuyển đóng BHXH bắt buộc sang BHXH tự nguyện
Người lao động chuyển đóng BHXH bắt buộc sang BHXH tự nguyện

Theo Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Theo Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì chế độ bảo hiểm bao gồm:

Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây: Ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất. Người lao động tham gia BHXH bắt buộc được giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây: Hưu trí; tử tuất.

Theo Khoản 5 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Khoản 5 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian đóng BHXH như sau: Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Luật Bảo hiểm xã hội 2014
Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian đóng BHXH

Theo Khoản 3 Điều 5 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Ngoài ra, theo Khoản 3 Điều 5 Luật BHXH 2014 người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Do đó, khi người lao động chuyển từ đóng BHXH bắt buộc sang tự nguyện. Thì thời gian đóng BHXH bắt buộc vẫn được tính vào tổng quá trình đóng bảo hiểm xã hội.

BHXH tự nguyện sẽ cộng nối với BHXH bắt buộc

Bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ chi trả cho hai chế độ hưu trí và tử tuất. Vì vậy, bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được cộng nối với bảo hiểm xã hội bắt buộc để giải quyết hai chế độ này. Còn những chế độ về thai sản, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì bảo hiểm xã hội tự nguyện không chi trả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *