Triển khai tăng cường 4 phần mềm hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ Công an sau khi được...