Trái phiếu chính phủ có lãi suất giảm ở các kỳ hạn

Trái phiếu chính phủ là một kênh đầu tư sinh lời và hoạt động nhộn nhịp nhất nhì thị trường trái phiếu hiện nay. Thông qua 20 đợt đấu thầu từ đầu năm đến hết tháng 8/2021, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 29,702  tỷ đồng trái phiếu. Việc phát hành loại trái phiếu này được thực hiện thông qua hình thức đấu thầu để tìm ra trái chủ. Mặc dù lãi suất của loại trái phiếu này đã giảm tại các kỳ phát hành, nhưng mức độ thu hút của nó luôn rất lớn. Vì thế nguồn vốn huy động được luôn đạt 100% kế hoạch đặt ra.

Trái phiếu chính phủ với lãi xuất giảm tại các kỳ hạn tính hết tháng 7/2021

Ngày 1/7, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu Trái phiếu Chính phủ (TPCP). Do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 10.000 tỷ đồng.Các kỳ hạn 7, 10, 15 và 20 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 9.500 tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu giảm tại tất cả các kỳ hạn.

Trái phiếu chính phủ với lãi xuất giảm tại các kỳ hạn tính hết tháng 7/2021
Trái phiếu chính phủ với lãi xuất giảm tại các kỳ hạn tính hết tháng 7/2021
  • Trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 6.000 tỷ đồng. Huy động được 6.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,95%/năm. Thấp hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24/6/2020)
  • Trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 2.500 tỷ đồng. Huy động được 2.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,11%/năm. Thấp hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24/6/2020)
  • Trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng. Huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,39%/năm. Thấp hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24/6/2020)
  • Trái phiếu kỳ hạn 7 năm không có lãi suất trúng thầu

Được biết, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã huy động được 94.087 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.

Con số cụ thể trong tháng 8/2021

Trái phiếu chính phủ vẫn giảm lãi suất trong tháng 8/2021

  • TPCP Kỳ hạn 15 năm chiếm tỷ trọng phát hành lớn nhất, đạt 47.2%. Tương ứng với khối lượng phát hành là 17,104 tỷ đồng. So với cuối tháng 7/2021, lãi suất huy động TPCP của KBNN giảm tại tất cả các kỳ hạn. Với mức giảm từ 0.07-0.21%/năm
  • Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, HNX đã tổ chức 136 đợt đấu thầu. Huy động được 210,280 tỷ đồng, trong đó KBNN huy động được 199,256 tỷ đồng. Đạt 56.93% kế hoạch năm 2021 và Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 11,024 tỷ đồng. Đạt 100% kế hoạch năm 2021
  • Theo kế hoạch phát hành TPCP trong năm 2021 do các tổ chức phát hành đã công bố. KBNN dự kiến phát hành 350,000 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội dự kiến phát hành 11,024 tỷ đồng
Trái phiếu chính phủ vẫn giảm lãi suất trong tháng 8/2021
Trái phiếu chính phủ vẫn giảm lãi suất trong tháng 8/2021

Xem thêm tin tức khác về Trái phiếu tại đây

Thông tin giao dịch trên các thị trường

Trên thị trường giao dịch thứ cấp, tính đến hết 31/08/2021, thị trường TPCP tại HNX có tổng dư nợ đạt 1.4 triệu tỷ đồng, tăng 3.7% so với cuối năm 2020. Tổng giá trị giao dịch TPCP tháng 8 đạt 181,465 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 8,248  tỷ đồng/phiên, giảm 11.1% so với tháng 7/2021. Trong đó, giá trị giao dịch Repos chiếm 26.8% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, tỷ trọng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tháng 8 chiếm 1.98% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, giá trị mua ròng đạt 769 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 8/2021, tổng giá trị giao dịch trên TPCP tại HNX đạt 1.78 triệu tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 10,847 tỷ đồng/phiên, tăng 5.6% so với năm 2020. Trong đó, giá trị giao dịch Repo chiếm 32.56%. Tỷ trọng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài 8 tháng chiếm 1.68% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, giá trị mua ròng đạt 10,874 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *