Thu ngân sách 8 tháng đầu năm tăng, vẫn đáng lo ngại

Mặc dù năm 2020, dịch Covid cũng đã lan ra nhiều đợt và tấn công nền kinh tế nhưng nhờ chống dịch tốt, đà phát triển kinh tế của Việt Nam tính đến cuối năm 2020 vẫn rất khả quan ở nhiều lĩnh vực. Nhờ đó, 8 tháng đầu năm 2021, mức thu của ngân sách Nhà nước đã tăng hơn 14%, trong đó, thu nội địa tăng 12% so với năm 2020, những con số tích cực trong bối cảnh dịch bệnh bủa vây hiện tai. Tuy nhiên, diễn biễn dịch Covid với biển chủng mới trong những tháng gần đây càng ngày càng phức tạp khiến Bộ Tài chính lo ngại mức thu ngân sách trong thời gian tới có thể sẽ bị ảnh hưởng.

Thu ngân sách 8 tháng đầu năm

Thu ngân sách vẫn tăng hơn 14% trong 8 tháng đầu năm. Tuy nhiên, Bộ Tài chính lo ngại tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp. Dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến số thu ngân sách trong các tháng tới. Theo báo cáo của Bộ Tài chính. Lũy kế thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm ước đạt trên 1 triệu tỷ đồng. Bằng 74,8% dự toán. Tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2020. (Ngân sách trung ương ước đạt 71,4% dự toán. Ngân sách địa phương ước đạt 78,9% dự toán).

Thu ngân sách 8 tháng đầu năm
Lũy kế thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm ước đạt trên 1 triệu tỷ đồng

Trong đó, thu nội địa 8 tháng ước đạt 820,4 nghìn tỷ đồng. Bằng 72,4% dự toán. Tăng 12% so cùng kỳ năm 2020. (Cùng kỳ năm 2020 đạt 57,9% dự toán, giảm 9,9%).

Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh. Bộ Tài chính cho rằng. Kết quả thu 8 tháng như trên là tích cực. Nhờ đà tăng trưởng của nền kinh tế từ những tháng cuối năm 2020. Một số ngành, lĩnh vực được hưởng lợi từ chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân. Duy trì được mức tăng trưởng khả quan. (Như: ngân hàng, chứng khoán, bất động sản,…). Tạo thêm nguồn thu cho NSNN.

Bộ Tài chính ước tính 54/63 địa phương có thu nội địa đạt trên 67% dự toán. Trong đó có 47 địa phương thu đạt trên 70% dự toán. 51 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ. Một số địa phương có mức tăng trưởng thu trên 15%. 8 địa phương có tiến độ thu dự toán đạt thấp. Là Bắc Kạn (65,2%); Đồng Tháp (65,1%); Kiên Giang (63,3%); Sơn La (63,3%); Cần Thơ (62,4%); Đà Nẵng (61,2%); Tiền Giang (58,6%) và Hoà Bình (57,8%).

Dịch bệnh có thể ảnh hưởng mức thu các tháng tới

Tuy nhiên, Bộ Tài chính lo ngại tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến rất phức tạp. Dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến số thu ngân sách trong các tháng tới. Trong tháng 8, tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Đặc biệt là ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ. Từ đó ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh tế xã hội. Và thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN).

Dịch bệnh có thể ảnh hưởng mức thu các tháng tới
Diễn biến thu nội địa giảm dần từ tháng 4 đến nay do dịch

Thu NSNN tháng 8 ước đạt 78,6 nghìn tỷ đồng. Trong đó: Thu nội địa ước đạt 63,2 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, do ảnh hưởng của đợt dịch tái bùng phát từ tháng 4. Diễn biến thu nội địa giảm dần từ tháng 4 đến nay. Tháng 4 thu được 115,6 nghìn tỷ đồng. Tháng 5 thu được 85 nghìn tỷ đồng. Tháng 6 thu được 80,5 nghìn tỷ đồng. Tháng 7 thu được 114,4 nghìn tỷ đồng. Nếu không kể 37 nghìn tỷ đồng tăng thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp kê khai và nộp theo quý. Thì chỉ thu được 77,4 nghìn tỷ đồng (6,8% dự toán). Tháng 8 thu được 63,2 nghìn tỷ đồng. Giảm 14,2 nghìn tỷ đồng so với tháng 7. (Không kể thuế thu nhập doanh nghiệp nộp theo quý).

Thu từ dầu thô và xuất nhập khẩu trong tháng 8 đều giảm so với tháng trước đó.  Thu từ dầu thô tháng 8 ước đạt 3,3 nghìn tỷ đồng. Giảm 224 tỷ đồng so tháng 7. Thu từ xuất nhập khẩu ước đạt 24 nghìn tỷ đồng. Giảm 11 nghìn tỷ đồng so tháng 7. Giảm 9 nghìn tỷ đồng so bình quân 7 tháng đầu năm.

Mức chi

Theo Bộ Tài chính, lũy kế chi ngân sách 8 tháng ước đạt 918,1 nghìn tỷ đồng. Bằng 54,4% dự toán. Trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 187,3 nghìn tỷ đồng. Bằng 39,2% dự toán Quốc hội quyết định. Chi trả nợ lãi đạt xấp xỉ 72.000 tỷ đồng, bằng 65,4% dự toán. Chi thường xuyên đạt 652.700 tỷ đồng, bằng 63% dự toán.

Tính đến hết tháng 8, NSNN đã chi 18,8 nghìn tỷ đồng cho phòng chống dịch (17,2 nghìn tỷ đồng) và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (1,6 nghìn tỷ đồng).

Cùng về chi NSNN, tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển 8 tháng đầu năm vẫn chậm, mới đạt 40,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2020 đạt 46,41%).

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, trả nợ của Chính phủ trong tháng 8/2021 khoảng 21.535 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 21.065 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 470 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đầu năm, tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 266.785 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 227.843 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 38.941 tỷ đồng

Xem thêm các tin tức khác tại Thông tin tài chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *