Cần cẩn trọng với nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ

Từ tháng 8 đến nay, biến động của thị trường chứng khoán chủ yếu xoay...