Sửa điều kiện để người dân dễ tiếp cận gói 26 nghìn tỷ

Sinh hoạt và việc làm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 khiến người dân...