Tìm hiểu sự chênh lệch lãi suất giữa các nhóm ngân hàng

Mặt bằng lãi suất tiền gửi hiện đang đi ngang trong khi lãi suất trên...