Thị trường vàng ngày 23/8: Giá vàng trong nước biến động mạnh

Thị trường vàng ngày 23/8 ở trong nước có sự chuyển dịch và biến động...