Biến ngôi nhà cũ thành “khu rừng nhiệt đới” giữa lòng thành phố

Ngôi nhà ở Sài Gòn được cải tạo và trang trí với tất cả chi...