Khó khăn kháng cự tại điểm 1.440 và việc cân nhắc có nên bán phiên 6/9/2021

Cân nhắc việc bán cổ phiếu là các tính toán của các nhà đầu tư...