Đêm 7/9: giá tiền số lao dốc, nhà đầu tư cháy tài khoản

Đêm 7/9 thực sự là một đêm mất ngủ đối với những người đầu tư...