Sửa đổi nội dung về vay vốn ưu đãi nhà ở xã hội

Theo dự thảo thông tư mới của Ngân hàng Nhà nước về hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi để thực hiện chính sách nhà ở xã hội, một số nội dung được sửa đổi, bổ sung đã gây nên chú ý từ công chúng. Trong đó, đối tương vay vốn ưu đãi sẽ gồm những người vay vốn để đầu tư cho việc xây dựng nhà ở xã hội, người vay vốn để sửa nhà hoặc xây mới nhà để ở, điều đặc biệt là các đối tượng vay để thuê, mua, thuê mua nhà ở xã hội đã bị loại trừ ra khỏi danh sách các đối tượng vay vốn lần này. Bên cạnh đó, dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung về mức vay tối đa cùng một số điều khoản về lãi suất cho vay.

Thay đổi về đối tượng vay vốn ưu đãi nhà ở xã hội

Tại dự thảo thông tư mới. Về hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội. Ngân hàng Nhà nước đã loại trừ đối tượng vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến. Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09 tháng 12 năm 2015 của NHNN. Hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội. Điểm đáng chú ý là dự thảo lần này đã loại trừ đối tượng vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Theo quy định tại Luật Nhà ở.

Thay đổi về đối tượng vay vốn ưu đãi nhà ở xã hội
Dự thảo bỏ đối tượng vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Lý giải về điều này, NHNN cho biết. Về đối tượng áp dụng. So với Thông tư số 25/2015/TT-NHNN. Dự thảo loại trừ đối tượng vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định tại Luật Nhà ở. Lý do sửa đổi là Luật Nhà ở quy định các chính sách hỗ trợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Để mua, thuê mua nhà ở xã hội. Xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. Tại tổ chức tín dụng được chỉ định chỉ có chính sách hỗ trợ để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. Không có chính sách hỗ trợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Dự thảo quy định. Đối tượng vay vốn ưu đãi gồm. Khách hàng vay vốn để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định 100/2015/NĐ-CP. (Đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 22 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP). Khách hàng vay vốn xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. Quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP. (Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 10 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP).

Sửa đổi, bổ sung điều khoản về mức cho vay và lãi suất

Song song đó, dự thảo này cũng sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 6. Về mức cho vay theo hướng bổ sung mức vay tối đa không quá 500 triệu đồng. Cụ thể, dự thảo nêu: Đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới. Hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình. Thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay. Tối đa không quá 500 triệu đồng. Và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Khách hàng vay vốn xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. Thì thời hạn cho vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận. Phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng. Và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Sửa đổi, bổ sung điều khoản về mức cho vay và lãi suất
Mức vay tối đa không quá 500 triệu đồng

Ngoài ra, Dự thảo cũng bãi bỏ một số Điều. Theo đó bãi bỏ Khoản 3 Điều 5; Khoản 3 Điều 6; Điều 13 Thông tư số 25/2015. Cụ thể, bỏ các nội dung về điều kiện cho vay và mức cho vay. Đối với khách hàng vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội;

Bên cạnh đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 3 Điều 10 về lãi suất cho vay. Lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. Do NHNN xác định và công bố trong từng thời kỳ.

Lãi suất cho vay ưu đãi quy định trên phải đảm bảo nguyên tắc: không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ; lãi suất cho vay ưu đãi đối với các đối tượng đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thấp hơn đối tượng xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán.

Xem thêm các tin tức khác của astrowhse.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *