Ngân hàng dự kiến sẽ có quyền tự chủ đánh giá khi cấp tín dụng cho vay

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa mới đây đã lấy ý kiến về buổi dự thảo Thông tư hướng dẫn để thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong các hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng (TCTD); chi nhánh các ngân hàng nước ngoài. Theo dự thảo, TCTD sẽ có quyền tự chủ trong các việc tổ chức hoặc đánh giá, và sử dụng kết quả đánh giá về rủi ro môi trường của dự án đầu tư; và phương án sản xuất, hoặc kinh doanh của các khách hàng để có thể thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong các hoạt động cấp tín dụng.

Thông tư thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD).

Dự thảo cũng đưa ra 4 nguyên tắc quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng.

Các tổ chức tài chính, ngân hàng lớn ở Việt Nam
Các tổ chức tài chính, ngân hàng lớn ở Việt Nam

Thứ nhất, TCTD xây dựng quy trình độc lập hoặc lồng ghép trong quy trình cấp tín dụnghiện hành nhưng đảm bảo phân định trách nhiệm với khâu quyết định cho vay theo quy định của pháp luật về cho vay.

Thứ hai, TCTD quản lý rủi ro môi trường theo quy trình nội bộ của TCTD.

Thứ ba, kết quả đánh giá rủi ro môi trường của khoản cấp tín dụng, là căn cứ để TCTD xếp hạng tín dụng khách hàng, xác định lãi suất, chi phí cấp tín dụng và các điều kiện cấp tín dụng phù hợp.

Thứ tư, TCTD thực hiện phân loại, trích lập dự phòng rủi ro và xử lý rủi ro đối với khoản cấp tín dụng được quản lý rủi ro môi trường theo quy định hiện hành của NHNN.

Tổ chức tín dụng có quyền từ chối cấp tín dụng đối với khách hàng

TCTD có quyền sử dụng kết quả đánh giá rủi ro môi trường của dự án của tổ chức; có chuyên môn về môi trường hoặc kết quả đánh giá rủi ro môi trường trong hoạt động cấp của TCTD khác.

Bên cạnh đó, TCTD có quyền từ chối cấp đối với khách hàng có dự án đầu tư. Phương án kinh doanh không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Vi phạm các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường.

Dự thảo cũng quy định TCTD không cấp đối với các dự án đầu tư. Phương án sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định tại luật bảo vệ môi trường.

TCTD thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp, trừ các hình thức cấp tín dụng. Khoản cho vay đáp ứng nhu cầu vay vốn dưới hình thức chiết khấu; bao thanh toán; bảo lãnh ngân hàng; cho thuê tài chính.

Tổ chức tín dụng có quyền từ chối cấp tín dụng đối với khách hàng
Tổ chức tín dụng có quyền từ chối cấp tín dụng đối với khách hàng

Đồng thời, việc xét đánh giá quản lý rủi ro môi trường không áp dụng đối với các khoản vay phục vụ đời sống. Cho vay tiêu dùng của công ty tài chính tiêu dùng; khoản cho vay đối với các dự án đầu tư. Phương án kinh doanh thuộc các lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Lưu thông hàng hóa không phát thải chất thải, khí thải theo quy định tại luật Bảo vệ môi trường; các khoản đầu tư, mua sắm tài sản cố định phục vụ công tác quản lý của khách hàng vay vốn…

Các TCTD phải xây dựng và công bố chính sách về môi trường của tổ chức mình

Các TCTD phải xây dựng và công bố chính sách về môi trường của tổ chức mình. Bao gồm cam kết quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp. Chính sách về môi trường của TCTD phải được phê duyệt. Bởi Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Ban điều hành.

Theo NHNN, Thông tư ban hành nhằm mục đích tạo ra khuôn khổ pháp lý chung. Yêu cầu bắt buộc TCTD thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động.

Các nội dung tại dự thảo nhằm trước tiên là kiểm soát. Hạn chế rủi ro cho TCTD khi xảy ra rủi ro môi trường; sau là tác động gián tiếp yêu cầu khách hàng vay vốn của TCTD tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Hướng tới đầu tư, sản xuất – kinh doanh thân thiện với môi trường.

Thông tư này dự kiến có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *