Mô hình hải quan thông minh giai đoạn 2021 đến 2030 

Hiện nay, việc triển khai kiểm tra hải quan trên môi trường số đang phát huy được tính hiệu quả của mình. Mô hình hải quan thông minh giúp hoạt động thương mại, vận chuyển tránh rủi ro và rút ngắn về mặt giấy tờ hơn.

Theo khảo sát, khi mô hình hải quan thông minh được áp dụng. Các doanh nghiệp đã bỏ phiếu hài lòng tỷ lệ đạt tới 95%. Việc áp dụng kiểm tra hải quan trên hệ thống môi trường số còn giúp việc kiểm tra, nộp thuế nhanh chóng, tiện lợi hơn. Đồng thời, hàng hóa được quản lý chặt chẽ và an toàn trên mô hình hóa đơn điện tử.

Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2021 – 2030

Bộ Tài chính vừa gửi lấy ý kiến các bộ, ngành về Dự thảo Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2021-2030. Trước khi trình Thủ tướng xem xét phê duyệt. Theo Dự thảo chiến lược, mục tiêu tới năm 2025 sẽ cơ bản hoàn thành hải quan số. 90% hồ sơ công việc tại Tổng cục Hải quan xử lý trên môi trường mạng. 80% hoạt động kiểm tra hải quan thực hiện trên môi trường số.

Theo Dự thảo chiến lược, mục tiêu tới năm 2025 sẽ cơ bản hoàn thành hải quan số
Theo Dự thảo chiến lược, mục tiêu tới năm 2025 sẽ cơ bản hoàn thành hải quan số

Đến năm 2025, có 100% các thủ tục hành chính cấp phép. Kiểm tra chuyên ngành hàng hoá xuất nhập khẩu, quá cảnh thực hiện qua cơ chế một cửa quốc gia; quản lý nợ thuế hoàn toàn qua phương thức điện tử,…

Tới năm 2030, có 100% chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được chuyển sang điện tử, tiến tới số hoá. Tất cả cảng, cửa khẩu hải quan quốc tế trọng điểm được triển khai hệ thống giám sát hàng hoá tự động.

Mức độ hài lòng của doanh nghiệp đạt 95% trên mô hình hải quan thông minh

Đến thời điểm này, tất cả hàng hoá rủi ro chở bằng container. Được giám sát hải quan bằng phương tiện kỹ thuật hiện đại. Mức độ hài lòng của doanh nghiệp với thủ tục hải quan đạt 95% trở lên.

Dự thảo Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2021-2030. Đặt ra mục tiêu tổng quát là xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại. Ngang tầm hải quan các nước phát triển trên thế giới.

Dẫn đầu trong thực hiện Chính phủ số với mô hình hải quan thông minh
Dẫn đầu trong thực hiện Chính phủ số với mô hình hải quan thông minh

Dẫn đầu trong thực hiện Chính phủ số, với mô hình hải quan thông minh. Bên cạnh đó, dự thảo cũng đặt ra yêu cầu ngành hải quan nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong thực hiện thủ tục hải quan, quản lý hải quan và thu thuế hiệu quả.

Từ đó, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, du lịch và vận tải hợp pháp qua biên giới. Tạo môi trường xuất nhập khẩu minh bạch, công bằng. Góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đảm bảo an ninh, an toàn xã hội và bảo vệ lợi ích, chủ quyền quốc gia.

Ngành hải quan tiếp tục xây dựng dự thảo phát triển

Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu nêu trên. Ngành hải quan tiếp tục xây dựng nền tảng pháp luật về hải quan hiện đại. Đảm bảo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc xây dựng, triển khai mô hình quản lý hải quan thông minh. Thực hiện nhiệm vụ đầu mối kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu.

Dự thảo cũng nêu rõ cần tập trung hóa, hiện đại hóa, tự động hóa kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; đẩy mạnh kiểm tra trước và sau thông quan; triển khai mô hình biên giới thông minh, hải quan xanh; cải cách mô hình kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu.

Các điểm nổi bật của mô hình hải quan thông minh

Điểm nổi bật trong Dự thảo chiến lược là đặt ra mục tiêu xây dựng tổ chức bộ máy hải quan 3 cấp. Gồm cấp tổng cục, vùng và chi cục nhằm tinh gọn, giảm đầu mối trung gian. Không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu quản lý nghiệp vụ hải quan tập trung thông minh.

Hải quan thực hiện nhiệm vụ đầu mối kiểm tra chuyên ngành
Hải quan thực hiện nhiệm vụ đầu mối kiểm tra chuyên ngành

Theo đó, tổ chức hoạt động mỗi hải quan vùng chỉ 1 địa chỉ tiếp nhận. Kiểm tra hồ sơ hải quan. Việc kiểm tra thực tế, giám sát hàng hóa, giám sát sản xuất và gia công hàng hoá của doanh nghiệp do chi cục hải quan cửa khẩu. Hoặc chi cục hải quan địa bàn nơi doanh nghiệp có cơ sở sản xuất thực hiện.

Cùng đó, kiện toàn bộ máy làm kiểm định hải quan. Để triển khai mô hình kiểm tra chuyên ngành với hàng hoá xuất nhập khẩu. Theo hướng cơ quan hải quan là đầu mối thực hiện đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu.

Cách tính thuế hải quan về xuất khẩu và nhập khẩu

Thuế hải quan là một trong những mảng thuế thương mại mà hầu như một nước hội nhập; phát triển thương mại nào cũng phải thông qua. Thuế quan ở đây chính là số giá trị đánh cho các mặt hàng xuất khẩu và nhập khẩu. Mỗi phương thức sẽ có cách tính thuế khác nhau.

Tính thuế hải quan nhập khẩu:

  • Theo giá trị giao dịch.
  • Theo giá trị giao dịch của những hàng hóa nhập khẩu giống nhau.
  • Theo giá trị của hàng hoá nhập khẩu có tính chất tương tự.
  • Theo giá trị của hàng hóa có tính chất thay thế nhưng cùng mức giá.

Xuất khẩu tính theo tỉ lệ %:

  • Thuế suất ưu đãi: Áp dụng cho trường hợp “ có qua có lại” trong hàng rào thuế quan giữa hai nước
  • Thuế suất thông thường: Áp dụng trong trường đối tác không có ưu đãi cho thuế nhập khẩu Việt Nam
  • Thuế suất ưu đãi đặc biệt: Cho trường hợp cùng nằm trong khối thương mại tự do giữa các nước
  • Thuế bổ sung: Liên quan đến mức giá cao thấp trong từng trước hợp với các sản phẩm ở Việt Nam.

Công thức với hai bước:

Thuế quan = Trị giá tính thuế hàng nhập hoặc xuất khẩu  x Thuế suất thuế nhập hoặc xuất  khẩu.

Thuế GTGT= (Trị giá tính thuế hàng NK/NK+thuế NK/XK) x Thuế suất thuế giá trị gia tăng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *