Kho bạc Nhà nước ký công điện yêu cầu tăng tiến độ

Kho bạc Nhà nước vừa có công điện yêu cầu toàn ngành phải đẩy nhanh tiến độ trong bối cảnh dịch bệnh. Đặc biệt là có kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công một cách nhanh nhất. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng giao tiếp đối với khách hàng và kỷ cương trong công việc.

Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị triển khai phương án dịch vụ trực tuyến. Thời gian giải quyết thủ tục, hồ sơ nhanh chóng hơn. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong giao dịch trong bối cảnh dịch bệnh. Việc này giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong thủ tục giao dịch với ngân hàng.

Kho bạc Nhà nước yêu cầu đẩy nhanh vốn đầu tư công năm 2021

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu toàn ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước vừa ký Công điện số 10/CĐ-KBNN. Đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phòng, chống dịch COVID-19.

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu toàn ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu toàn ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Theo đó, Tổng Giám đốc yêu cầu toàn ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch. Chủ động kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động và thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh tiến độ giải ngân năm 2021.

Đối với kiểm soát chi ngân sách nhà nước. Lãnh đạo yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến. Tuân thủ thời gian giải quyết hồ sơ, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư. Từ đó, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Nội dung công điện số 10/CĐ-KBNN

Các cơ quan hệ thống Kho bạc Nhà nước lấy khách hàng là trung tâm, đối tượng phục vụ. Không hách dịch, sách nhiễu trong giải quyết công việc. Không để tồn đọng hồ sơ thanh toán tại Kho bạc Nhà nước mà không rõ lý do. Đồng thời, nghiêm cấm việc lợi dụng vị trí công việc được giao để mưu lợi cá nhân. Làm chậm quá trình chi ngân sách nhà nước và ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Ngành kho bạc phải tăng hiệu quả quản lý, giám sát, kiểm tra đột xuất. Nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát nội bộ về nghiệp vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước. Từ đó, kịp thời phát hiện các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu. Chậm giải quyết hồ sơ cho đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư.

Đối với giải ngân vốn đầu tư nội ngành. Tổng Giám đốc yêu cầu các cơ quan Kho bạc Nhà nước trên cả nước. Khẩn trương thực hiện các giải pháp của chủ đầu tư để tiếp tục đôn đốc. Tháo gỡ và khắc phục những khó khăn. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn.

Mục tiêu thực hiện kế hoạch quyết toán và giải ngân

Đặc biệt, đối với nhóm dự án đã hoàn thành trước ngày 31/12/2020. Vẫn còn tồn đọng quyết toán và kế hoạch vốn chưa giải ngân. Chủ đầu tư khẩn trương liên hệ với nhà thầu để thanh toán công nợ theo quy định. Cùng đó, hoàn tất thủ tục lập, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành để phê duyệt trước 30/9/2021.

Mọi thủ tục được thực hiện nhanh chóng trong thời kỳ dịch bệnh
Mọi thủ tục được thực hiện nhanh chóng trong thời kỳ dịch bệnh

Công điện cũng nêu rõ, Giám đốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm toàn diện trước Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước. Về việc để công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý vi phạm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Đặc biệt là chậm trễ trong giải quyết hồ sơ kiểm soát chi ngân sách nhà nước và giải ngân vốn đầu tư. Vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị, cá nhân tiêu biểu. Trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Tìm hiểu về Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính. Thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước. Các quỹ tài chính nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước được giao quản lý; quản lý ngân quỹ; tổng kế toán nhà nước. Thực hiện việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển. Thông qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Tất cả các khoản thu của ngân sách quốc gia đều phải nộp vào Kho bạc
Tất cả các khoản thu của ngân sách quốc gia đều phải nộp vào Kho bạc

Tất cả các khoản thu của ngân sách quốc gia đều phải nộp vào Kho bạc này. Các khoản chi của Kho bạc Trung ương đều phải có lệnh của Bộ Tài chính. Các khoản chi của Kho bạc Liên khu và Kho bạc Tỉnh đều phải có lệnh của Kho bạc Trung ương. Việc điều hoà tiền giữa Kho bạc các cấp thuộc quyền của Kho bạc Trung ương.

Kho bạc Nhà nước các cấp có trách nhiệm đôn đốc và kiểm tra các cơ quan. Đơn vị thu tiền và nộp tiền vào Kho bạc. Kho bạc Nhà nước cấp dưới phải báo cáo tình hình thu chi cho Kho bạc cấp trên. Kho bạc trung ương phải báo cáo Bộ Tài chính tình hình thu chi ngân sách của toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Mời bạn xem thêm các bài viết thú vị và bổ ích khác tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *