3-5 ngân hàng Việt lên sàn chứng khoán nước ngoài?

Một trong những mục tiêu rất quan trọng được Chính phủ hướng tới trong việc định hướng tiếp tục tái cơ cấu lại các ngân hàng giai đoạn 2021-2025. Sau giai đoạn 2016-2020, việc Chính phủ tiếp tục xây dựng định hướng tái cơ cấu lại nền kinh tế. Trong đó có cơ cấu lại hệ thống của các tổ chức tín dụng (TCTD). Với tái cơ cấu lại các hệ thống các TCTD; và dự thảo báo cáo của Chính phủ để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội sắp tới dự kiến với 5 điểm chính sau đây. Cùng astrowhse.com tìm hiểu về 5 điểm chính của bản dự thảo của Chính phủ.

Dự thảo báo cáo của Chính phủ chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội sắp tới dự kiến 5 điểm chính

Một là, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng phù hợp với nguyên tắc thị trường. Đảo đảm giữ an toàn, lành mạnh và ổn định của hệ thống, tăng cường tính minh bạch; cạnh tranh và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Hai là, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ. Đặc biệt là công nghệ số trong lĩnh vực ngân hàng; và phát triển những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại nâng cao sức cạnh tranh của ngành ngân hàng Việt Nam.

Kỳ họp Quốc hội thứ 10
Kỳ họp Quốc hội thứ 10

Ba là, đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Tối ưu hóa mạng lưới ATM và POS. Tăng số lượng doanh nghiệp và người dân tiếp cận với các dịch vụ tài chính, ngân hàng. Do các TCTD cung ứng. Tập trung phát triển các loại hình dịch vụ phù hợp phục vụ các nhóm dân cư chưa hoặc ít; được tiếp cận với dịch vụ ngân hàng truyền thống ở vùng nông thôn; vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Bốn là, nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh; tăng sự minh bạch và tuân thủ các chuẩn mực. Thông lệ quốc tế tốt trong quản trị và trong hoạt động của các TCTD.

Năm là, tất cả các ngân hàng thương mại áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn. Triển khai thí điểm áp dụng Basel II theo phương pháp nâng cao tại ngân hàng thương mại nhà nước nắm cổ phần chi phối; và ngân hàng thương mại cổ phần có chất lượng quản trị tốt đã hoàn thành áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn.

Chính phủ hướng tới mục tiêu Việt Nam có 3 – 5 ngân hàng niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài

Đáng chú ý, Chính phủ hướng tới mục tiêu Việt Nam có ít nhất từ 2 – 3 ngân hàng thương mại; nằm trong tốp 100 ngân hàng lớn nhất (về tổng tài sản); trong khu vực châu Á và 3 – 5 ngân hàng niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài.

Trước đó, trong giai đoạn 2016-2020; mục tiêu trên cũng đã được gợi mở với định hướng;“Một số TCTD có uy tín lớn có thể lựa chọn giải pháp niêm yết cổ phiếu trên thị trường quốc tế”.

Việt Nam có 3 - 5 ngân hàng niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài
Việt Nam sẽ có khoảng 3 – 5 ngân hàng niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố tờ trình’ về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021- 2025. Trong đó có phần quan trọng liên quan đến cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD).

Các mục tiêu cụ thể bao gồm giảm lãi suất cho vay trung bình; xuống mức chênh lệch hợp lý so với mức lãi suất huy động. Và có tính cạnh tranh so với mức lãi suất cho vay trung bình tại các nước trong khu vực. Phù hợp với thay đổi về cấu trúc kinh tế.

Bên cạnh đó, mục tiêu cũng đề ra nợ xấu nội bảng của toàn hệ thống các TCTD duy trì ở mức dưới 3%. Từng bước phát triển thị trường mua bán nợ. Tiếp tục cơ cấu lại hệ thống các TCTD; nâng cao năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh của các TCTD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *